Pozvánka na seminář

Magistrát města Ostravy zve rodiče na odborný seminář

Důsledky špatné výživy dětí“ a „Nutriční doporučení a pestrost stravy“

Lektoři:Mudr. Jan Boženský (primář dětského oddělení nemocnice O.-Vítkovice)

Mudr. Petr Fojtík, Ph.D. (zástupce primáře Centra péče o zažívací trakt)

Mgr. Michaela Remešová (vedoucí oddělení hygieny dětí a mladistvých KHS)

Cílem akce je probudit zájem o vzájemnou spolupráci školy, dětí i dospělých na kvalitě školního stravování.

Kdo má zájem si přijít poslechnout odborníky o problematice stravování dětí, nahlaste se prosím p.Klanicové nejpozději do 20.11.2015.

Seminář se koná 2.12.2015 ve 14:00h, dv.č.306, budova Nové radnice, Prokešovo nám.8, Ostrava

Seminář je zdarma.