Zápis do 1. třídy

V sobotu 16. 1. 2016 se naše škola otevřela všem budoucím prvňáčkům. Probíhal zde totiž zápis do 1. třídy, ke kterému jich letos přišlo 25.

U vstupních dveří děti a jejich rodiče přivítali naši páťáci, kteří jim rozdali mapu se seznamem stanovišť umístěných v jednotlivých třídách. Na děti tam čekaly nejrůznější úkoly – zpívání, počítání, kreslení, poznávání geometrických tvarů, úkoly na iPadech a na interaktivní tabuli. Cílem jejich putování byla ředitelna, kde jim paní ředitelka předala vysvědčení za vzorné plnění úkolů.

Doufáme, že se všem předškolákům u nás líbilo a dopoledne si užili i se svými rodiči. Na všechny se už moc těšíme v září.

Hana Seibertová


foto3
foto6foto4
foto5
foto2

foto14
foto7
foto8 foto9