Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

 

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Vřesina, okres Ostrava-město, příspěvková organizace, podle ustanovení § 46, § 165, odst. 2,
písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění rozhodla takto:

 

  1. Přijatí žáci k základnímu vzdělávání od školního roku 2016/2017

 

1

3

4

5

7

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

20

21

26

27

28

 

  1. Nepřijatí žáci k základnímu vzdělávání od školního roku 2016/2017

 

2

6

8

19

23

24

25

 

  1. Přerušení správního řízení formou usnesení do 31. 5. 2016

 

22

 

 

Ve Vřesině dne 22. 1. 2016                                                                 Mgr. Lenka Skýbová