Digitální třída

V březnu 2015 byl ukončen tříletý projekt Digitální třída, jehož cílem bylo zkvalitnění a zefektivnění výuky prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogů, a také prostřednictvím tvorby a následným využíváním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce. Celková částka dotace činila 760 059,-Kč a byla zcela vyčerpána. Finanční prostředky byly použity na zakoupení 25 kusů dotykových zařízení iPad s příslušenstvím, 2 kusů notebooků MacBook Pro, 8 kusů zobrazovacího zařízení Apple TV a 1 dataprojektor. Dále byly prostředky použity na uhrazení vzdělávacích kurzů v oblasti cizích jazyků a ICT v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a na dohody o provedení práce za vytvoření digitálních učebních materiálů. Závěrečná monitorovací zpráva byla schválena MŠMT v květnu 2015.

 

bez názvu4 bez názvu6 bez názvu7

Bez n‡zvu-1