Slavnostní vyhodnocení výtvarné soutěže

Na naší škole pravidelně probíhají výtvarné soutěže. Naposledy to byla výtvarná soutěž s názvem „Pod pirátskou vlajkou“. Školního kola se zúčastnila žáci druhé a čtvrté třídy. Práce vytvářeli v hodinách výtvarné výchovy a v družině. Do dalšího kola postoupilo deset vybraných prací a z těch tři byly oceněny. Dne 3.11.2017 byli žáci Matěj Bystroň, Marek Bednář a Anežka Májková na slavnostním vyhodnocení této soutěže v Ostravě na SVČ Ostrčilově ulici a byly jim předány diplomy a malé dárečky. Gratulujeme!!!

Vlková