Výsledky voleb do Školské rady

                                                                             

ZÁPIS Z VOLBY ŠKOLSKÉ RADY

Dne 21. listopadu 2017 v 18.00 hodin za přítomnosti členů volební komise a ředitelky školy byla otevřena volební urna s volebními lístky pro volbu členů Školské rady za zákonné zástupce žáků s tímto výsledkem:

Celkem bylo odevzdáno 68 platných hlasovacích lístků, neplatných 0.

Výsledek hlasování:

Ing. Marek Bárta, Ph.D.

Iveta Bártová, DiS.

Mgr. Aleš Trnka

Jako zákonní zástupci žáků do školské rady byli zvoleni Ing. Marek Bárta, Ph.D. a Iveta Bártová DiS. Vzhledem k tomu, že vítězní kandidáti jsou manželé, paní Iveta Bártová odstoupila a místo ní se zástupcem stává další v  pořadí – Mgr. Aleš Trnka.

Novými členy Školské rady z řad zákonných zástupců žáků se stali:

pan Ing. Marek Bárta, Ph.D. a pan Mgr. Aleš Trnka.

Vřesina 21. 11. 2017                          Zapsala: Marie Šupalová