Skutečně zdravá škola

Naše škola se v letošním školním roce zapojila do projektu „Skutečně zdravá škola“.

Program vychází ze zkušeností obdobného programu ve Velké Británii. Svoji záštitu tomuto programu dali také ministři zemědělství a životního prostředí ČR. Program Skutečně zdravá škola také doporučuje Ministerstvo školství.

Vizí Skutečně zdravé školy je nabízet dětem jídlo, které je chutné, zdravé a připravené z kvalitních surovin. Školy pomáhají dětem získat představu o tom, odkud jídlo pochází a jak se pěstuje nebo vyrábí. Umožňují svým žákům porozumět vztahům mezi jídlem, které jí, a světem, ve kterém žijí. Děti si ze školy odnášejí základy zdravých stravovacích návyků a důležité informace, díky kterým si v životě dokážou vybrat zdravé, kvalitní a udržitelným způsobem produkované potraviny.

Také v naší škole se snažíme o to, aby téma jídlo a stravování ve školní jídelně bylo součástí vzdělávání, během kterého se děti dozvědí, odkud potraviny pocházejí a jakým způsobem jsou vyráběny. Chceme, aby děti nejen zdravě jedly, ale aby o zdravé výživě také věděly vše, co je důležité. Pak je pravděpodobnější, že si vyberou zdravý a udržitelný způsob stravování a to je naším cílem.

Chceme, aby také naše škola se stala Skutečně zdravou a snažíme se získat bronzový certifikát. Musíme však splnit řadu přísných kritérií. V první fázi tohoto projektu se pokusíme zmapovat stravování ve školní jídelně. Během měsíce ledna provedeme dotazníkové šetření mezi žáky, rodiči a zaměstnanci školy. Budeme rádi za veškeré vaše názory i připomínky. Všem nám přece jde o zdravé stravování našich dětí.

Hana Seibertová