Poděkování paní knihovnici Katce Hurníkové

Paní Katka Hurníková připravila pro žáky naší školy další příjemné setkání s knihou, tentokrát pro žáky 4.A třídy. Několikrát ročně se vídáme v knihovně a povídáme si o zajímavé knize, často se jí podaří zorganizovat besedy se spisovateli, ilustrátory, umělci, cestovateli, prostě se zajímavými lidmi.

Chtěla bych jí touto cestou poděkovat za žáky a celý pedagogický sbor školy.

Petra Hrušková