Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Vřesina, okres Ostrava-město, příspěvková organizace, podle ustanovení § 46, § 165, odst. 2,
písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění rozhodla takto:

1. Přijatí žáci k základnímu vzdělávání od školního roku 2020/2021

Žáci jsou uvedeni pod registračními čísly, které jim byly přiděleny při zápisu:

06CM2 UCWS6
LKYX2 XERU5
GRYBI 0W08V
FRIOG T2WL4
4W14V Y4X46
C53GH 8LD7I
C7RYG JAFHO
18IGJ FKFMX
13D4M F80S7
I3H52 OYY1J
I6B1A X1T7S
YFDBY L1GBE
ERFDU 2YP0O
8RGJF

2. Přerušení správního řízení usnesením u žádostí o odklad školní docházky o jeden rok

JDUZH MGXX0 OXOP6 76RA5

Mgr. Lenka Skýbová

 ředitelka školy