Provoz školní kuchyně v době pandemie

Provoz školní kuchyně při mimořádných opatřeních nebyl přerušen. V době uzavření MŠ a ZŠ jsme stále vařili pro cizí strávníky-občany Vřesiny. Připravujeme obědy pro 35 cizích strávníků a obec Vřesina zajišťuje jejich rozvoz.

Mezi věrné odběratelé obědů ze školní jídelny patří manželé Nedělníkovi, kterým děkujeme za podporu formou básniček, které pro nás píše paní Nedělníková. Této podpory si moc vážíme, obzvlášť v této době. Chtěla bych se s Vámi podělit o jednou z mnoha básniček:

Jsme ve středu koronaviru

beru tužku, list papíru

a těm, co tiší, sytí hlad

chci tímto poděkovat.

 

Mnozí se schoulili do ústraní

v domovech se bojí, chrání,

ony směle nikdy netváří se líně,

den co den míří do kuchyně.

 

Chtějí v situaci prospěti

vařením pro staré i pro děti,

lékařům i sestřičkám se tleská

i my si zatleskáme dneska!!

 

Všem ženám v plném nasazení

co ve středu jsou všeho dění,

od rána mají se k dílu

jídlo je lék, dodává sílu!

 

Svým způsobem jsou lékařky

ty naše milé kuchařky!!

Milada Nedělníková, říjen 2020

 

Vaříme také pro děti ZŠ. Při distanční výuce mohou děti ZŠ odebírat obědy za dotovanou cenu. Pro tyto děti probíhá výdej přes okénko do jídlonosičů v době 11:00 do 11:30.

Těšíme se na to, až všechny děti zasednou ve školní jídelně.

Andrea Klanicová