Mikuláš ve škole trochu jinak

Letošní Mikuláš byl tak trochu jiný.

Stejně jako každý rok jsme se na něj připravovali celý týden dílnami psaní a čtení, vyráběním v pracovních činnostech a malováním ve výtvarce. Ale v pátek všechny děti už od brzkých hodin vyhlížely známou trojici a těšily se na jejich návštěvu. Bedlivě poslouchaly každý zvuk z chodby a sledovaly dveře.

Dočkaly se po velké přestávce, kdy za dveřmi třídy našly krabici plnou sladkostí. Některým třídám nechal Mikuláš, anděl a čert dopis s vysvětlením, proč se za nimi letos do školy nemohou vypravit, ale že je mají všechny zapsané ve své Velké knize.

Doufáme, že příští rok nás opět potěší svou návštěvou.

Michaela Žižková