My Tři králové jdeme k Vám,

S takovou radostí  jak jsme se na Vánoce připravovali, tak se stejnou důstojností jsme se s nimi i rozloučili. Ještě pár dnů jsme s dětmi  žili  v duchu Vánoc. Děti si mohly přinést do školky hračku, kterou dostaly k Vánocům. Ukázaly ji kamarádům a popovídaly jim o ní.

Na svátek Tří králů již tradičně ve školce  zakončujeme období Vánoc a připravujeme se na  období další. Nejinak tomu bylo i letos.

Ve třídách jsme  společně s dětmi uklidili vánoční  výzdobu, vyrobili jsme  královské koruny, zopakovali jsme si Vánoční příběh o narození Ježíška a  příchodu Tří králů. Jména těchto proroků jsme s předškoláky  taky zkusili napsat. Zahráli jsme si dramatickou etudu – příchod králů. Zopakovali  jsme si známou koledu „My Tři králové jdeme …“ a s velkou odhodlaností a pokorou jsme ji zazpívali i při naši návštěvě místního kostela.

Při  této návštěvě  jsme si prohlédli  „místní betlém“ a paní Katka dětem ukázala i ono známé kadidlo s kadidelnicí.

Vánoce roku 2020 máme za sebou a mnoho dalších dnů před sebou.

M. Kudelová