Poznáváme lidské tělo.

Tématem, o němž jsme si s dětmi v tomto prvním únorovém týdnu společně povídali, bylo lidské tělo a jeho fungování. Po roce jsme si tedy do třídy, k velké radosti dětí,  opět přivezli našeho stařičkého kostlivce Ludvíka, abychom se mohli podívat, jak vlastně lidská kostra vypadá a  ze kterých částí se skládá. Naší snahou bylo především respektovat princip návaznosti, tedy postupovat od jednoduchého, dětem známého a srozumitelného,  ke složitějšímu.

Pojmenovali jsme si společně jednotlivé části lidského těla i jeho orgány a přiměřeně věku dětí se seznámili s jeho fungováním. Vyjmenovali jsme si postupně všechny naše smysly a také si názorně některé z nich vyzkoušeli. Poznávali jsme prostřednictvím konkrétních činností, her, herních aktivit i pokusů.

Na téma lidské tělo jsme  také cvičili, zpívali, recitovali, kreslili i tvořili, vyhledávali jsme si nové zajímavé informace v encyklopediích i na internetu.

V příštím týdnu budeme v tématu pokračovat,  zaměříme se však tentokrát na péči naše zdraví a osobní hygienu.

 

                                                                                                                                 Mgr. Mirka Jahodová