Prázdniny přicházejí…

V úterý, 29.6, nás v naší MŠ navštívili místní obecní policisté, kteří dětem povídali o případném nebezpečí, které na ně může „číhat“ během letních prázdnin – cizí lidé, jízda na kole, voda atd….

Doufám, že všechny tyto nepříjemné věci se nám všem vyhnou velkým obloukem a za celou MŠ přeji krásné, slunečné a pohodové léto…

Silvie Gregorová