Milé děti, vážení rodiče,

ve středu 1. září 2021  se  sejdeme, abychom společně zahájili nový školní rok 2021/2022.

Dovolte, abychom Vás přivítali a nám všem popřáli, aby byl co nejklidnější.

I nadále trvá hygienické opatření, týkající se nošení respirátorů pro rodiče a rodinné příslušníky ve vnitřních prostorech MŠ, řídíme se pokyny ministerstva zdravotnictví a školství.

                      Prosíme také, aby dítě bylo doprovázeno pouze jednou  osobou.

Těšíme se na všechny děti. Obzvlášť se těšíme na naše nové malé děti. Všem přejeme, aby prožívaly dny v naší mateřské škole bez slziček a s úsměvem, aby se do školky těšily a byly spokojené.

Milí rodiče,

první den buďte, prosím, trpěliví a dbejte pokynů třídních učitelek.

       V rámci adaptace nově příchozích dětí ve třídě Koťátka doporučujeme první týden         ( 1.9. – 3.9.)  pouze krátký pobyt ( do 10.00 hod).

         Pro bezproblémovou adaptaci dětí na prostředí mateřské školy doporučujeme postupné prodlužování pobytu dětí  ve školce a jejich citlivé zařazování do kolektivu.  Adaptaci Vašeho dítěte denně konzultujte s třídními pedagogy a po té přizpůsobte  délku pobytu schopnostem a potřebám Vašeho dítěte.

První kroky v mateřské škole jsou pro Vaše dítě velkou a zásadní změnou v jeho dosavadním životě. Pro snazší vstup do kolektivu doporučujeme postupné navykání dětí na prostředí školy, neboť při citlivém přístupu běžná adaptace trvá přibližně několik týdnů. Je v pořádku, že některé děti pláčou, ale brzy samy pochopí, že zde mají kamarády, a novým podmínkám se přizpůsobí.

Vážení rodiče, věřte, že naším hlavním cílem je spokojené a vyrovnané dítě. Důvěřujte nám,
budeme o Vašeho potomka pečovat a ochraňovat ho stejně tak, jako Vy – jeho rodiče a jeho
nejbližší.

za kolektiv MŠ Marcela Kudelová