Nová čtenářská učebna

Na naší škole je od letošního školního roku vybudovaná krásná, nová čtenářská učebna, jejíž součástí je tabule s dataprojektorem. Slouží nejen ke čtení knih, které jsou k dispozici všem žákům školy, ale také k čtenářským dílnám, lekcím a besedám. Navštěvují ji žáci nejen v hodinách českého jazyka (čtení), ale také v ní žáci tráví přestávky mezi vyučovacími hodinami. Probíhá v ní také čtenářský klub, kde se pravidelně schází žáci druhé a třetí třídy. Je velkým přínosem ke čtenářské gramotnosti.

Jiřina Vlková