Těšíme se do školy…

Přechod ze školky do školy je pro každé dítě zlomovým okamžikem. Končí jím bezstarostné dětství a začíná období, kdy si děti už nebudou jen hrát, ale taky se učit. K tomu sice dochází už ve školce, nicméně škola je přeci jen něco maličko jiného…“

 A jak jsme se na školu minulý týden připravovali?

S dětmi jsme si hráli na školu. Opakovali jejich jméno, příjmení, popřípadě datum narození a adresu, kde bydlí. Vytleskávali jsme slabiky, určovali barvy, počítali a pracovali s geometrickými tvary.

V naší fiktivní škole jsme také měli hudební výchovu, kde jsme zpívali písničky, pracovali s příběhem a básničkou.

S dovedností jsme trénovali kresbu postavy, stříhali a kladli důraz na správné držení tužky. Což je velmi důležité již od útlého věku dítěte, ne až v první třídě.

Přejeme všem budoucím prvňáčkům, ať se jim při zápisu do 1. třídy daří, ve škole ať se jim líbí a chodí do ni rádi. To je velký díl úspěchu.

Silvie Gregorová