Čtenářská gramotnost

V českém jazyce používáme různé metody k lepší práci s textem a jeho porozumění. Velmi vhodnými metodami jsou metody RWCT (Reading and Writing for Critical Thinking = Čtením a psaním ke kritickému myšlení), které všechny směřují právě k rozvoji čtenářské gramotnosti. Žáci se lépe orientují v textu, lépe s ním umí pracovat a porozumět mu, což je v současném světě nezbytné. Proto jsou na naší škole tyto metody využívány ve vyučování ve všech třídách.

Zde je ukázka práce žáků 5. třídy s textem v českém jazyce. Jednalo se o test naučný, právě se učili o lidském těle. Z textů se dozvěděli mnohé informace, např. o kůži, nehtech, vlasech a potu, o kterých nejprve přemýšleli, diskutovali a následně z textů si informace potvrdili.

smart
smart
smart
smart
smart

To, co si o daném tématu zapamatovali, si ověřili na iPadech formou testu – Kahoot.

smart
smart