Tradiční slet čarodějnic

Poslední dubnová noc je tradičně spojována s pálením čarodějnic. Po celé zemi se rozhoří tisíce ohňů a lidé sejdou především kvůli světským radovánkám, zábavě i opékání buřtů.

Naši předkové však tuto filipojakubskou noc spojovali již od pohanských dob s magickými rituály, na něž věřili a přisuzovali jim obrovskou moc. Byli přesvědčeni, že o této noci vládnou zlé síly a čarodějnice se slétají na sabaty. Proto na kopcích zapalovali ohně, které měly vesnice, úrodu i dobytek chránit před čarodějnicemi.

V duchu této tradice jsme se konečně po dvou letech sešli ve vyzdobeném areálu vřesinské mateřské školy. Počasí nám přálo, a tak se tu slétlo mnoho čarodějnic, netopýrů, pavouků a další havěti. Našim cílem bylo pobavit se a utkat se v různých čarodějnických dovednostech.

Po úvodní scénce z čarodějnického kosmetického salónu jsme si společně zazpívali, zatančili a prolétli se na košťatech. Pak už jsme se vydali plnit úkoly na jednotlivá stanoviště. Odměnou za naši snahu a splněné úkoly nám byly drobné ceny a také chutné občerstvení – špekáčky a koláče.

Za pomoc při organizaci této vydařené akce děkujeme vřesinským hasičům, paní Torčíkové a všem ostatním, kteří se na její přípravě podíleli.

Mgr. Mirka Jahodová