Zápis k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole pro školní rok 2022-2023

Vážení rodiče,

Od 2. května 2022 bude spuštěna elektronická registrace Vašeho dítěte na zápis k předškolnímu vzdělávání v naší mateřské škole. Registraci proveďte prostřednictvím zjednodušené elektronické žádosti na následujícím odkazu:

https://aplikace.dmsoftware.cz/SOL/PublicWeb/zsvresina/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=41857

Jakmile vyplníte registraci, přijde Vám na Vámi zadaný email předvyplněný soubor s žádostí o přijetí Vašeho dítěte k předškolnímu vzdělávání. V emailu najdete i následující postup podání žádosti:

1. Přihlášku – žádost o zapsání vašeho dítěte k předškolnímu vzdělávání – si stáhněte z emailu do vašeho počítače a doplňte chybějící údaje (může být doplněno i ručně).

2. Vyplněnou přihlášku vytiskněte a podepište. Podepsat ji musí oba zákonní zástupci dítěte.

3. Část “ Vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu dítěte“ nechejte vyplnit a potvrdit dětským lékařem vašeho dítěte

4. K přihlášce přiložte prostou kopii rodného listu dítěte (bude Vám vrácena po kontrole zadaných údajů)

5. Vyplněnou a podepsanou přihlášku spolu s kopií rodného listu můžete doručit škole jedním z následujících způsobů:

– poštou (rozhodující je datum podání na poště) na adresu

ZŠ a MŠ Vřesina, okres Ostrava-město, p.o.

Osvobození 514

742 85 Vřesina

– osobním podáním v pracovních dnech po telefonické domluvě do ředitelny v budově základní školy (tel. 599520390), případně vhozením do schránky před hlavním vchodem do budovy základní škol

– osobním podáním v pracovních dnech vedoucí mateřské školy pí. učitelky Kudelové

– emailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce

– datovou schránkou, pokud je zákonný zástupcem vlastníkem datové schránky

Poslední den doručení přihlášky  dítěte do mateřské školy je 16.5.2021

6. Po námi provedeném fyzickém přijetí přihlášky Vám přijde na Vámi uvedený email v přihlášce potvrzení o jejich převzetí.

Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude oznámeno zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem. Seznam bude zveřejněn na webových stránkách školy a na dveřích budovy mateřské školy ihned po ukončeném správním řízení. O přijetí dítěte bude vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu dítěte v mateřské škole (§ 67 os. 2 zákona č. 500/2004, správního řádu), toto rozhodnutí nebude zákonným zástupcům v písemné podobě doručováno, ale mohou o jeho vydání požádat. Předpokládaný termín zveřejnění je 8. června 2022.

Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno zákonnému zástupci doporučenou zásilkou.