Beseda o myslivosti

V rámci vyhlášení soutěže s kaštany, jsme se na začátku října rozhodly oslovit paní myslivkyni Mgr. Ladislavu Zedkovou z Mysliveckého spolku Ostrava, aby dětem přiblížila, co se s nasbíranými kaštany děje a jak potřebné jsou.

Také dětem vysvětlila rozdíl mezi myslivcem a lesníkem, jak se pozná nemocné zvíře, jak fungovali myslivci kdysi a dnes, jak se v lese chováme nebo jak se zvířata dorozumívají. Děti měly spousty dotazů a projevovaly o toto téma zájem. Nejvíc je však zaujal cvičený lovecký pejsek s kterým předváděla naučené povely.

Moc děkujeme za vhled do této oblasti a věříme, že tato beseda děti přiměje chovat se k přírodě a zvířátkům víc ohleduplně.

Barbora Dreslerová – vychovatelka ŠD