Školní kolo recitační soutěže

V úterý 31. ledna 2023 proběhlo školní kolo recitační soutěže. Zúčastnilo se 18 recitátorů, kteří byli rozděleni do dvou kategorií. V porotě zasedly všechny paní učitelky. Hodnocení se také zúčastnil pan starosta Petr Řeháček, který navštívil naší školu. Soutěží provázela paní vychovatelka Dagmar Kantorová. Vítězové jednotlivých kategorií byli vyhodnoceni a odměněni diplomem a věcnými cenami. Mimořádně byli vybráni a oceněni panem starostou také dva žáci, kteří od něho obdrželi velmi pěkné a praktické ceny.

V první kategorii se umístil na 1. místě Alexandr Š. z I.A, na 2. místě Eliáš B. z II.A a na 3. místě Kristýnka Š. ze III.A

Ve druhé kategorii se umístil na 1. místě Jakub L. ze IV.A, na 2. místě Alexandr M. ze IV.A a na 3. místě Jan F. z V.A

Veronika Z. z V.A obdržela od pana starosty P. Řeháčka poukázku do KFC.


Teodor Ž. z 1.A obdržel od pana starosty P. Řeháčka volný vstup na Skalku.
Vítězům blahopřejeme a všem zúčastněným děkujeme!
Vlková