Úplata předškolního vzdělávání

Úplata předškolního vzdělávání se provádí

– inkasem – zadat na vašem účtu tzv. svolení k inkasu ve prospěch čísla účtu školy 180919048/0300 a nastavit dostatečný limit

Směrnice Úplata za předškolní vzdělávání

Stanovení úplaty  za předškolní vzdělávání v mateřské škole za měsíc srpen 2023

Podle §123 odst. 4 zákona č. 561/2005 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiné vzdělávání (školský zákon), v platném znění  a § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb.

stanovuji      výši úplaty za předškolní vzdělávání pro  měsíc srpen 2023 takto:

                                                        nehradí se/ MŠ je uzavřena

Stanovení úplaty  za předškolní vzdělávání v mateřské škole za měsíc červenec 2023

Podle §123 odst. 4 zákona č. 561/2005 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiné vzdělávání (školský zákon), v platném znění  a § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb.

stanovuji      výši úplaty za předškolní vzdělávání pro  měsíc červenec 2023 takto:

280,- Kč/za celodenní docházku

Stanovení úplaty  za předškolní vzdělávání v mateřské škole

Podle §123 odst. 4 zákona č. 561/2005 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiné vzdělávání (školský zákon), v platném znění

stanovuji      výši úplaty za předškolní vzdělávání pro školní rok 2022/2023 takto:

   420,- Kč/měsíc.

Mgr. Lenka Skýbová

ředitelka školy