Úplata předškolního vzdělávání

Úplata předškolního vzdělávání se provádí

– inkasem – zadat na vašem účtu tzv. svolení k inkasu ve prospěch čísla účtu školy 180919048/0300 a nastavit dostatečný limit

 

 

Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole za měsíc duben  2021

Podle  § 3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb.,

stanovuji      výši úplaty za předškolní vzdělávání pro  měsíc duben 2021 takto:

280,- Kč/za celodenní docházku

Úplatu za předškolní vzdělávání v mateřské škole za měsíc duben  2021 budou hradit jen rodiče, kteří spadají do tzv.“skupiny IZS a vybraných profesí“ a jejichž děti v tento měsíc navštěvují mateřskou školu.

 

 

      Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole za měsíc březen  2021

Podle  § 3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb.,

stanovuji      výši úplaty za předškolní vzdělávání pro  měsíc březen 2021 takto:

                                                         nehradí se/ MŠ je uzavřena

 

 

Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole za měsíc listopad  2020

Podle  § 3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb.,

stanovuji      výši úplaty za předškolní vzdělávání pro  měsíc listopad 2020 takto:

280,- Kč/za celodenní docházku

 

 

Stanovení úplaty  za předškolní vzdělávání v mateřské škole

Podle §123 odst. 4 zákona č. 561/2005 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiné vzdělávání (školský zákon), v platném znění

stanovuji      výši úplaty za předškolní vzdělávání pro školní rok 2020/2021 takto:

   420,- Kč/měsíc.

 

 

Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole za měsíc srpen 2020

Podle §123 odst. 4 zákona č. 561/2005 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiné vzdělávání (školský zákon), v platném znění

stanovuji      výši úplaty za předškolní vzdělávání pro  měsíc srpen 2020 takto:

nehradí se/ MŠ je uzavřena.

 

 

Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole za měsíc červenec 2020

Podle §123 odst. 4 zákona č. 561/2005 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiné vzdělávání (školský zákon), v platném znění

stanovuji      výši úplaty za předškolní vzdělávání pro  měsíc červenec 2020 takto:

420,- Kč.

 

 

Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole za měsíc červen 2020

Podle §123 odst. 4 zákona č. 561/2005 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiné vzdělávání (školský zákon), v platném znění

stanovuji      výši úplaty za předškolní vzdělávání pro  měsíc červenec 2020 takto:

420,- Kč.

 

 

Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole za měsíc květen  2020

Podle  § 3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb.,

stanovuji      výši úplaty za předškolní vzdělávání pro  měsíc květen 2020 takto:

280,- Kč/za celodenní docházku

 

Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole za měsíc duben  2020

Podle  § 3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb.,

stanovuji      výši úplaty za předškolní vzdělávání pro  měsíc duben 2020 takto:

nehradí se

 

Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole za měsíc březen  2020

Podle  § 3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb.,

stanovuji      výši úplaty za předškolní vzdělávání pro  měsíc březen 2020 takto:

280,- Kč/za celodenní docházku

 

Stanovení úplaty  za předškolní vzdělávání v mateřské škole

Podle §123 odst. 4 zákona č. 561/2005 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiné vzdělávání (školský zákon), v platném znění

stanovuji      výši úplaty za předškolní vzdělávání pro školní rok 2019/2020 takto:

   420,- Kč/měsíc.

 

Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole za měsíc červenec 2019

Podle §123 odst. 4 zákona č. 561/2005 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiné vzdělávání (školský zákon), v platném znění

stanovuji      výši úplaty za předškolní vzdělávání pro  měsíc červenec 2019 takto:

280,- Kč.

 

 

Mgr. Lenka Skýbová

ředitelka školy