Personální obsazení

Pedagogičtí pracovníci:

Ředitelka právního subjektu ZŠ a MŠ: Mgr. Lenka Skýbová (skola@zsvresina.cz)

Zástupce ředitele pro předškolní vzdělávání : Marcela Kudelová (marcela.kudelova@zsvresina.cz)

třída – Koťátka s dětmi pracují:

Monika Matuszková (monika.matuszkova@zsvresina.cz)

Jana Zavadilová (jana.zavadilova@zsvresina.cz)

třída – Kuřátka s dětmi pracují:

Mgr. Barbora Postavová (barbora.postavova@zsvresina.cz)

Bc. et Bc. Silvie Gregorová (silvie.gregorova@zsvresina.cz)

 třídaBerušky s dětmi pracují:

Marcela Kudelová (marcela.kudelova@zsvresina.cz)

Mgr. Mirka Jahodová (mirka.jahodova@zsvresina.cz)

Správní zaměstnanci:

Školnice – Eva Nitková

Školnice – Irena Nevrlá

Zaměstnanci školní kuchyně:

Vedoucí školní jídelny – Andrea Klanicová (andrea.klanicova@zsvresina.cz)

Kuchařky – Jana Kudelová, Jana Martiníková, Marcela Hurníková