Provozní řád

Provoz MŠ 6:00 – 16:30 hod

Budovu MŠ vám otevřeme pomocí videozvonku

6:00 – 8:00 hod

12:00 – 12:30 hod

13:00 – 13:15 hod

14:45 – 16:30 hod

 

Časový rozvrh činností programu dne je jen orientační, je rozvolněný podle prováděných činností, přizpůsoben požadavkům RVP PV, hygienickým, bezpečnostním, a respektuje potřeby a přání dětí.

Doba podávání jídla a délka pobytu venku je vždy dodržována.

6:00 – 8:00 hod         Scházení dětí,

6:00 – 8:45 hod         Hry a spontánní činnosti, individuální práce s dětmi, komunikativní kruh, pohybová  chvilka

8:45 – 9:00 hod        Svačina

9:00 – 9:30 hod        Činnosti řízené pedagogem

 

 

Malé děti:

9:30 – 11:15 hod      Pobyt venku

11:30 – 12:00 hod      Oběd

12:00 – 14:30 hod     Hygiena, příprava k odpočinku, odpočinek, postupné vstávání – klidová činnost

12:00 – 12:30 hod     Odchod domů těch dětí, které jsou v MŠ jen dopoledne

14:30 hod                    Odpolední svačina

14:45 – 16:30 hod     Individuální činnosti s dětmi, spontánní hra, odchod domů

 

Starší děti:

9:30 – 11:30 hod        Pobyt venku

11:30 – 12:00 hod       Oběd

12:00 – 14:30 hod      Hygiena a příprava k odpočinku, relaxační hry, odpočinek, postupné vstávání – klidová činnost – individuální činnosti s dětmi

12:00 – 12:30 hod        Odchod domů těch dětí, které jsou v MŠ jen dopoledne

14:30 hod                       Odpolední svačina

14:45 – 16:30 hod       Individuální činnosti s dětmi, spontánní hra, odchod domů

 

Předškolní děti:

9:30 – 11:30 hod        Pobyt venku

11:30 – 12:00 hod      Oběd

12:00 – 12:30 hod      Odpočinek, relaxace

12:30 – 13:00 hod      „Hravá angličtina“

13.00 – 14:30 hod         Odpočinek,postupné vstávání, klidová činnost – individuální činnosti s dětmi

14:30 hod                       Odpolední svačina

14:45 – 16:30 hod        Individuální činnosti s dětmi, spontánní hra, odchod domů

 

Scházení dětí od 6:00 – 7:00 hod ve  třídě Berušky, poté odchod do svých tříd v doprovodu učitelek.

Rozcházení dětí od 14:45 – 15:00 na svých třídách, poté v doprovodu učitelek přechod do  třídy Koťátka a společné hry všech dětí až do odchodu domů.