Celé Česko čte dětem

logo hranat-RCelé Česko čte dětem – celoroční projekt ve spolupráci s místní knihovnou

Všichni chceme, aby z našich dětí vyrostli

moudří, dobří a šťastní lidé.

Jak toho dosáhnout?

Čtěme dětem!

Čtenářem se nikdo nerodí, čtenáři musíme ukázat cestu!

Charakteristika projektu: spolupráce je zaměřena na zvýšení zájmu dětí o tištěné i mluvené slovo, které rozvíjí slovní zásobu, výslovnost, vyjadřování a dětskou fantazii.

A hlavně jde o společně strávený čas rodiče s dítětem.

Časový rozsah: celoroční projekt

Děti každý měsíc dostanou od knihovnice omalovánku s pohádkou, spolu s rodiči si pohádku přečtou, obrázek vykreslí a odevzdají v MŠ. Knihovnice si obrázky vyzvedne, odmění zúčastněné děti a obrázky vystaví v knihovně. Pohádka (příběh nebo jen úryvek) není náhodně vybrána, souvisí s tématem měsíce a my s ní pracujeme. Na jejím výběru se společně s knihovnicí podílí i učitelky.

V rámci akce „Celé Česko čte dětem“ – od února budou žáci 5. třídy  1x týdně docházet do MŠ a budou dětem II. a III. třídy v rámci odpoledního klidu číst pohádky. K tomuto účelu vytvoříme „zvláštní čtenářskou knihu“, do které učitelky budou zapisovat: datum čtení, jméno čtenáře, název a autora knihy, ze které nám školáci četli. Děti pak do této knihy nakreslí ilustraci k přečtenému textu. Na závěr školního roku naši „čtenářskou knihu“ předáme knihovnici a ta ji vystaví v knihovně.