Děti! Pozor, červená!

images[1]

 

Děti! Pozor, červená! – jednodenní projekt ve spolupráci s obecní policií

 

Charakteristika projektu: projekt se zaměřuje na situace, se kterými se děti setkávají každodenně na ulici, kdy se stávají účastníky silničního provozu. Nenásilnou formou chce vést děti ke správnému a bezpečnému chování na ulici.

 

Cíle: Pochopit, že řidiči i chodci musí bezpodmínečně dodržovat daná pravidla, aby nedocházelo ke zbytečným úrazům.

Rozvíjení dětského poznání s rozvojem zraku, sluchu, pohybových dovedností, rozvoj orientace v prostoru, zvládnutí reakce na signál, porozumění významu dopravních značek, uvědomění si nezbytnosti používat dětské autosedačky, uvědomění si nezbytnosti používat cyklistické přilby, znát semafor pro chodce a správně reagovat na jeho signály, zvládnutí chůze nebo jízdy ve vymezeném prostoru.

 

Časový rozsah: jeden den

Samotnému projektu budou předcházet v jednotlivých třídách činnosti (hudební, výtvarné, TV…), které si učitelky samy zvolí dle věku a schopností dětí. Projekt je naplánován na jeden den jako vyvrcholení tématu o dopravě.

Projekt je realizován na asfaltovém hřišti u ZŠ za účasti příslušníků obecní policie.