Drobečková navigace

Úvod > > MŠ - Aktuality > Výsledky zápisu do mateřské školy pro školní rok 2023/2024

Výsledky zápisu do mateřské školy pro školní rok 2023/2024Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Vřesina, okres Ostrava-město, příspěvková organizace, podle ustanovení § 34, § 165, odst. 2, písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění rozhodla takto:

Jedná se o anonymizovaný přehled výsledků zápisu do mateřské školy. Děti jsou uvedeny pod registračními čísly, která jim byla přiřazena při elektronické registraci.

Zveme rodiče těchto přijatých dětí v úterý 20.6. 2023 v 15.00 hod na první společné setkání. Schůzka se uskuteční v MŠ bez přítomnosti dětí.