Drobečková navigace

Úvod > > Projekty > Šablony III na ZŠ a MŠ Vřesina

Šablony III na ZŠ a MŠ VřesinaČíslo a název operačního programu: 02 Vývoj, výzkum, vzdělávání (OP VVV)

Číslo a název prioritní osy: 02.3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

Výzva: 02_16_080 Šablony III – MRR v prioritní ose 3 OP

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0022639

Název projektu: Šablony III na ZŠ a MŠ Vřesina

Celkové způsobilé výdaje: 692 334,00 Kč

Datum zahájení: 1. 9. 2021

Datum ukončení: 30. 6. 2023

Anotace projektu: Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat:

  • využití ICT ve vzdělávání,
  • rozvoj kompetencí pedagogů v oblasti přípravy a vedení projektové výuky
  • volnočasové a rozvojové aktivity žáků,
  • setkávání a spolupráci s rodiči dětí MŠ.

Aktivity projektu:

  1. Využití ICT ve vzdělávání
  2. Projektový den ve škole (ZŠ, MŠ)
  3. Projektový den mimo školu (MŠ)
  4. Klub pro žáky – čtenářský, anglického jazyka, badatelský, zábavné logiky a deskových her
  5. Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
  6. Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ
Šablony III na ZŠ a MŠ Vřesina