Drobečková navigace

Úvod > > Projekty > Učíme se s radostí

Učíme se s radostíČíslo a název operačního programu: 02 Vývoj, výzkum, vzdělávání (OP VVV)

Číslo a název prioritní osy: 02.3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

Výzva: Výzva č. 02_18_063 pro Šablony II – MRR v prioritní ose 3 OP

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0014695

Název projektu: Učíme se s radostí

Celkové způsobilé výdaje: 1 365 633,00 Kč

Datum zahájení: 1. 9. 2019

Datum ukončení: 31. 12. 2021

Anotace projektu: Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat:

 • vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti ICT
 • využití ICT ve vzdělávání v ZŠ, MŠ a ŠD,
 • rozvoj kompetencí pedagogů v oblasti přípravy a vedení projektové výuky
 • volnočasové a rozvojové aktivity žáků,
 • sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv
 • setkávání a spolupráci s rodiči dětí MŠ.

Aktivity projektu:

 1. Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ, MŠ, ŠD – ICT
 2. Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ, MŠ a ŠD
 3. Projektový den ve škole (ZŠ, MŠ, ŠD)
 4. Projektový den mimo školu (MŠ)
 5. Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv
 6. Klub pro žáky – čtenářský, badatelský, zábavné logiky a deskových her
 7. Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
 8. Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ
Učíme se s radostí