Drobečková navigace

Úvod > > Projekty > Vybudování jazykové učebny ZŠ Vřesina

Vybudování jazykové učebny ZŠ VřesinaČíslo a název operačního programu: 06 Integrovaný regionální operační program

Výzva: 334/06_16_075/CLLD_15_01_263 16.výzva MAS OPAVSKO-IROP-VZDĚLÁVÁNÍ 2019

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012132

Název projektu: Vybudování jazykové učebny ZŠ Vřesina

Celkové způsobilé výdaje: 1 061 250,14 Kč

Datum zahájení: 27. 6. 2019

Datum ukončení: 31. 10. 2021

Cílem projektu je vybudování nové odborné jazykové učebny pro rozvoj klíčových kompetencí IROP komunikace v cizích jazycích a práce s digitálními technologiemi, prostřednictvím stavebních úprav a vybavením daných prostor. Dalším cílem realizace projektu je vytvořit adekvátní podmínky pro rozvoj specifických kompetencí u žáků se zaměřením na jazykové a informačně technologické oblasti, které přispějí k jejich lepší uplatnitelnosti na trhu práce. Tyto dva cíle povedou u žáků naší školy, tedy ZŠ Vřesina, ke zvýšení zájmu jak o jazyky, tak i o obory z oblasti informačních technologií, zlepší se jejich kompetence v oblastech jako jsou komunikace, vyjadřování, digitální gramotnost, informovanost, prezentační dovednosti.

Vybudování jazykové učebny ZŠ Vřesina