MŠ – Aktuality

Přejeme všem krásné léto

Děkujeme za spolupráci a podporu v uplynulém školním roce. Všem přejeme slunečné léto plné krásných zážitků a pohody.

1.7.2022

Výsledky zápisu do mateřské školy pro školní rok 2022/2023

Anonymizovaný přehled výsledků zápisu do mateřské školy. Děti jsou uvedeny pod registračními čísly, která jim byla přiřazena při elektronické registraci. Zároveň zveme rodiče těchto dětí v úterý 14.6. 2022 v 15.00 hod na schůzku.

8.6.2022

Týden v mateřské škole

Tématem všech našich činností v mateřské škole v tomto týdnu byla především oslava svátku dětí.

5.6.2022

Den matek

Den matek je skvělou příležitostí, kdy můžeme mamince poděkovat za vše, co pro nás v životě udělala, a prokázat jí úctu.

9.5.2022

Slet čarodějnic

Je tady zase čas, kdy čarodějnice přiletí mezi nás...

22.4.2022

Den otevřených dveří v MŠ

V úterý 26.4. 2022 v 15.30 hod. Mimo jiné vám dáme informace o formě zápisu nových dětí pro školní rok 2022 - 2023, který bude probíhat elektronicky.

12.4.2022

Školní zralost a připravenost

Z každého předškoláka se jednou stane školák a toto období je významným úsekem života nejen pro něj, ale i pro jeho rodiče. Předpokladem pro správné rozhodnutí o vstupu do školy, nebo naopak o odložení povinné školní docházky o jeden rok je závislé na více faktorech.

13.2.2022