MŠ – Aktuality

Slet čarodějnic

Všem se na vědomost dává, že ve čtvrtek 30. 4. 2015 dopoledne se v MŠ uskuteční "Slet čarodějnic, hejkalů a jiné strašidelné havěti."

23.4.2015

Ukliďme Česko

naše obec se zapojila do celorepublikové akce „Ukliďme Česko“. K této akci se připojíme i my s dětmi v MŠ. Dle našich možností (a dle počasí) budeme v průběhu týdne od 13. 4. – 17. 4. 2015 uklízet na naší školní zahradě, abychom si ji připravili k užívání.

10.4.2015

Hody, hody, doprovody…

Zveme všechny rodiče s dětmi v úterý 24. 3. 2015 od 15.00 hod do MŠ na velikonoční pracovní dílnu.

18.3.2015

Karneval

Zveme všechny děti s rodiči na tradiční KARNEVAL, který se uskuteční v sobotu 7.3. 2015 od 14.00 hod v tělocvičně ZŠ. Vstupné: dospělí 30,- Kč, děti zdarma. Vstup jen s maskou ( i dospělí !), bude možnost si ji zakoupit za 5,- Kč na místě.

22.2.2015

Obědy z naší školní jídelny i pro veřejnost

Od března 2015 bude školní jídelna vařit obědy i pro občany Vřesiny. Kdo má zájem o odebírání obědů z jídelny, nechť se osobně přihlásí v kanceláři vedoucí školní jídelny p. Klanicové v mateřské škole do 25.2. 2015 vždy od 7.00 - 12.00 hod. Cena obědu je 60,- Kč

13.2.2015

Usměvavé lyžování

V pondělí 9.2. 2015 začíná (přihlášeným dětem) lyžařský kurz "Usměvavé lyžování" na Vaňkově kopci v Horní Lhotě. Informace: www.usmevavelyzovani.cz/pro-rodice

5.2.2015

Bezpečnostní opatření proti vniknutí cizích osob

- v zájmu zamezení přístupu cizím osobám do mateřské školy Vás vyzýváme ke spolupráci. Žádáme Vás, především o zajištění bezpečnosti při vstupu a výstupu z budovy. Rodiče i hosté, zvoňte u dveří. Ve vlastním zájmu nenechávejte v autech na parkovišti u MŠ žádné tašky a cenné věci, předejdete tak krádežím.

16.1.2015

Potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v mateřské škole dle § 381 zákona č. 586/1992

Rodiče si mohou snížit daň z příjmu o náklady, které platí za pobyt svého dítěte v MŠ. Slevu za umístění dítěte si může uplatnit pouze jeden s rodičů, který žije s dítětem ve společné domácnosti a uhradil výdaje za umístění dítěte v MŠ nebo jiném zařízení péče o děti předškolního věku. Pro uplatnění nároku je nutné doložit zmíněné potvrzení ze školy. Takovýto formulář naše škola vytvoří a včas jej předáme všem rodičům.

16.1.2015

Zápis dětí do 1. třídy

Zápis dětí do 1. třídy - Dne 17.1.2015 proběhne od 8 hodin ZÁPIS DO 1. TŘÍDY. Žádáme rodiče, aby se se svými dětmi zapsali do pořadníku. Formulář s jednotlivými časy bude viset na nástěnce u vchodu do MŠ. Na všechny předškoláky a jejich rodiče se moc těšíme!

4.1.2015