ZŠ – Aktuality

Slavnostní vyhodnocení výtvarné soutěže

Dne 3.11.2017 byli žáci Matěj Bystroň, Marek Bednář a Anežka Májková na slavnostním vyhodnocení výtvarné soutěže „Pod pirátskou vlajkou "v Ostravě na SVČ Ostrčilově ulici a byly jim předány diplomy a malé dárečky. Gratulujeme!!!

3.11.2017

Vítání občánků

29.10.2017 Dvakrát do roka přivítá nové občánky obec Vřesina. Na programu se podílí také žáci naší základní školy.

1.11.2017

Drakiáda

Na sobotu 14. října bylo objednáno krásné počasí. Vítr vanul tak akorát, aby všichni příznivci létání mohli provětrat své dračí miláčky.

17.10.2017

Preventivní program v ZŠ

Základní škola ve Vřesině spolupracuje se společností AZ Help, která zajišťuje ve všech třídách preventivní programy ke zlepšení vztahů ve třídě, ve škole, mezi kamarády. Pracovníci tráví ve třídě s dětmi dvě vyučovací hodiny, každé pololetí nás navštíví jednou.

16.10.2017

Drakiáda

Pozvánka na "Drakiádu"

7.10.2017