Školní družina

Naši družinu navštěvují žáci od 1. -5. třídy. Děti jsou rozděleny do tří oddělení. O názvech jednotlivých oddělení měly děti možnost samy rozhodnout. První oddělení bylo pojmenováno Sovičky, druhé oddělení Lištičky a třetí oddělení Žirafky.

Děti mohou přicházet do ranní družiny již od 6 hodin. V ranní družině odpočívají, povídají si nebo poslouchají pohádky. Z ranní družiny odchází v 7:40 hod do tříd.

Odpoledne, po vyučování, přivádí děti paní učitelky a předávají je paní vychovatelce daného oddělení. Po příchodu následuje příprava na oběd a odchod do jídelny, která se nachází v blízkosti školy. Po obědě následuje odpočinková činnost, dětem čteme nebo pouštíme pohádky a příběhy.

Mezi 14 a 15 hodinou probíhá hlavní činnost. Paní vychovatelky si povídají s dětmi a k daným tématům,  tvoří a malují. Tato dílka jsou použita k estetizaci školy a družiny. Mezi činnostmi, a v odpoledních hodinách, mají děti čas a prostor pro vlastní zábavu.

Od října probíhají kroužky, a to v době buď od 14 hod do 15 hod nebo od 15 00 hod  do 16 00 hod. Pro děti pořádáme celodružinové akce. Děti vedeme ke kamarádství, spolupráci a tvořivosti.