Dokumenty ŠD

Pokud chcete, aby vaše dítě výjimečně odešlo ze školní družiny samotné bez doprovodu zákonných zástupců, stáhněte si tento formulář:

Formulář pro odchod dítě bez doprovodu zákonných zástupců

Řád školní družiny k nahlédnutí:

Vnitřní řád školní družiny

Přihláška do školní družiny:

Přihláška do ŠD 2023/2024

Odhláška ze školní družiny:

Odhláška ze školní družiny

Kritéria pro přijetí žáků do ŠD:

Kritéria pro přijetí žáků do ŠD 2023/2024