Informace o stravném

VÝŠE STRAVNÉHO-CENÍK

– cena za školní stravování je určena výši finančního limitu, žáci jsou zařazeni do věkových kategorií na dobu školního roku (1.9.-31.8.)

– cena pro cizí strávníky je určena kalkulacemi stravy, které jsou stanoveny z ceny potravin, ze mzdových a provozních nákladů

Věková kategorie Druh  Výše úplaty
 Strávníci 3 – 6 let Přesnídávka   9,00Kč
Oběd 23,00Kč
Svačina   9,00Kč

 Strávníci 7 – 10 let

Přesnídávka   9,00Kč
Oběd 28,00Kč 
Svačina   9,00Kč
 Strávníci 11 – 14 let  Oběd 30,00Kč
 Cizí strávníci Oběd 90,00Kč
 Zaměstnanci Oběd 39,00Kč

ÚHRADA STRAVNÉHO

Úhrada stravného se provádí zpětně:

– inkasem – zadat na vašem účtu tzv. svolení k inkasu ve prospěch čísla účtu školy 180919048/0300 a nastavit dostatečný limit

PŘIHLÁŠENÍ A ODHLÁŠENÍ STRAVY

– každý strávník musí mít vyplněnou přihlášku ke stravování

– strávníci jsou trvale přihlášeni ke stravování až do konce školní docházky, proto je nutné v případě nemoci nebo jiného důvodu strávníka odhlásit

– odhlášení je nutné provést den předem do 13:00=den provozu MŠ

– v případě nepřítomnosti dítěte je možné si  oběd vyzvednout  ve školní  jídelně v době od 11:00 do 11:30, 1.den nepřítomnosti dítěte ve škole nebo školce je cena stravy dotovaná, následující dny nepřítomnosti při neodhlášení je cena nedotovaná – připočten provozní a mzdový náklad (vyhl.č.107/2005 o školním stravování)

Způsob přihlášení a odhlášení stravy:

    sms –  725 269 433 vedoucí ŠJ

   internet – www.estrava.cz – zprovoznění po obdržení hesla u vedoucí ŠJ

    email-andrea.klanicova@zsvresina.cz