Aktuálně ze školy Více aktualit

Ředitelské volno

23.4.2018
V souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhlašuji pro žáky základní školy ředitelské volno na den 7. 5. 2018.

Aktuálně ze školky Více aktualit

23.4.2018

Ředitelské volno

V souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhlašuji pro žáky základní školy ředitelské volno na den 7. 5. 2018.

20.4.2018

Rozhodnutí o přijetí žáků do 1. třídy ve školním roce 2018/2019

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Vřesina, okres Ostrava-město, příspěvková organizace, podle ustanovení § 46, § 165, odst. 2, písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění rozhodla takto:

Rychlé
kontakty

Základní škola

Sborovna: 599 520 391
Družina: 599 520 392
Jídelna: 599 520 397

Mateřská škola

Berušky: 599 520 396
Koťátka: 599 520 395
Kuřátka: 599 520 394
26.4.2018

Zápis nových dětí do MŠ

Zápis nových dětí do naši MŠ pro školní rok 2018 – 19 se uskuteční ve středu 9. 5. 2018 v 8.00 hod.