Slet čarodějnic

Pozornost byla věnována výtvarným činnostem, děti si vyráběly pavouky, kreslily čarodějnice, pavučiny, kterými si vyzdobily třídu i školku.

V pátek 27. dubna se všechny děti sešly dopoledne ve třídě v maskách čarodějnic a čarodějů. Po svačině si děti připravovaly barevné lektvary s čarovným zaříkáváním a poté následovaly pohybové hry a metličkový tanec ve třídě.

Odpoledne v areálu školní zahrady a hřiště se uskutečnil již 6. SLET ČARODĚJNIC A HEJKALŮ. Děti i rodiče přišli v maskách, kostýmech a nechyběla ani košťátka. Na zahradě se kouzlilo, tančilo a poté děti musely projít i různými zkouškami a pokusy. Děti si například nakreslily šipku, která za sklenicí s vodou změnila směr. Na jiném stanovišti roztočily dvojbarevné papírové kolečko, které se změnilo na jednobarevné. Pokoušely se také sfouknout svíčku, umístěnou za dřevěným hranolem. Podařilo se jim to teprve tehdy, když čarodějnice vyměnila hranol za kužel.

Na zahradě byla také čarodějnice Zpěvomíra, kde děti ťukáním do skleniček naplněných vodou naslouchaly tónům o různé výšce. U dřevěného domečku pak na ně čekala bába Kořenka, u níž bylo úkolem poznat podle vůně dva stejné pytlíky s kořením.

Za splněné úkoly dostávaly děti razítka, malou sladkou odměnu a nakonec bublifuk.

Potom nic nebránilo tomu, abychom za přítomností hasičů zapálili připravenou hranici a opekli si buřty. Dětem i rodičům se zábavné odpoledne moc líbilo.

Chtěli bychom poděkovat členům místní jednotky SDH a rodičům, že nám pomohli s úklidem stolů.

 

Ludmila Mateičková