ZŠ – Aktuality

Pozvánka

Pozvánka pro předškoláky

15.5.2018

McDonald´s Cup

Ve čtvrtek 3. 5. 2018 proběhlo na ZŠ Jana Šoupala obvodní kolo sportovní soutěže ve fotbale s názvem McDonald´s Cup. Letos to byl již 21. ročník tohoto fotbalového turnaje.

7.5.2018

Den Země

22. duben je vyhlášen Dnem Země

29.4.2018

Ředitelské volno

V souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhlašuji pro žáky základní školy ředitelské volno na den 7. 5. 2018.

23.4.2018

Rozhodnutí o přijetí žáků do 1. třídy ve školním roce 2018/2019

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Vřesina, okres Ostrava-město, příspěvková organizace, podle ustanovení § 46, § 165, odst. 2, písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění rozhodla takto:

20.4.2018

Zápis do první třídy

V sobotu 14. dubna se koná v prostorách školy zápis do 1. třídy. Srdečně zveme všechny děti a rodiče.

5.4.2018

Hezky jsme si zabruslili

Tento týden někteří žáci naší školy ještě stihli využít asi poslední možnost zabruslit si.

11.3.2018