Slavnostní zahájení školního roku 2016/2017

Slavnostní zahájení školního roku 2016/2017

Prázdniny jsou za námi a už je tu zase Š K O L A!

Dne 1. září 2016 proběhlo v naší Základní škole slavnostní zahájení nového školního roku 2016/2017, které se uskutečnilo v tělocvičně školy. Zde slavnostně žáci pátých tříd přivítali nové prvňáčky, které na první cestě do školy doprovodili jejich rodiče, prarodiče a jejich sourozenci. Nastoupilo jich celkem 24.

Všechny žáky, kteří letos usednou do školních lavic, přišla pozdravit a popřát jim mnoho úspěchů paní starostka Ing. Michaela Roubíčková, Ph.D., kterou svým projevem přivítala paní ředitelka Mgr.Lenka Skýbová. Milou návštěvou byl také pan učitel Ivo Máčel, který v roce 1956 nastoupil na naší školu jako začínající učitel.

V tomto školním roce máme celkem 7 tříd. V 1.A je třídní učitelkou Mgr. Jiřina Vlková, v 2.A Mgr. Daniela Pernicová, 2.B Mgr. Hana Seibertová, ve 3.A Mgr. Marie Šupaková, ve 4.A Mgr. Petra Hrušková, v 5,A Mgr. Petra Ostrožlíková a v 5.B Mgr.Adéla Podaná.

Letos máme ve škole celkem 143 žáků. Mnoho z nich navštěvuje školní družinu. Vedoucí vychovatelkou je Blanka Palicová, která vede 1. oddělení, 2. oddělení vede Bc.Tatiana Floreková a 3. oddělení Mgr. Martina Lovecká, která se o děti bude starat nejen odpoledne, ale v některých třídách bude dopoledne vyučovat anglický jazyk, hudební výchovu a informatiku.

Přejeme všem žákům a pedagogům, ostatním zaměstnancům školy a rodičům hodně úspěchů, spokojenosti, tvůrčí atmosféru, přínosnou spolupráci a pevné zdraví. Ať se nám všem školní rok 2016/2017 vydaří!

Mgr. Jiřina Vlková

image