McDonald´s Cup

Ve čtvrtek 3. 5. 2018 proběhlo na ZŠ Jana Šoupala obvodní kolo sportovní soutěže ve fotbale s názvem McDonald´s Cup. Letos to byl již 21. ročník tohoto fotbalového turnaje.

V tomto školním roce, stejně jako v loňském roce, se turnaje zúčastnili i žáci naší školy v kategorii starší žáci, kam se řadí děti ze 4. – 5. ročníku. Letos naši školu jelo reprezentovat celkem 11 chlapců a obsadili 5. místo. Hráčům patří ocenění za všechnu energii a snahu, kterou do toho dali, nevzdali to a bojovali do poslední chvíle!

Děkujeme chlapcům za jejich účast a reprezentaci školy.

 

Mgr. Adéla Podaná