Už jsme čtenáři

V úterý 29. května 2018 proběhlo pasování prvňáčků na čtenáře.

V letošním roce jsme k němu přizvali naši milou kolegyni a zároveň spisovatelku dětských knih paní Lenku Rožnovskou, která děti celým programem provedla. Poutavým příběhem představila dětem své knihy a seznámila je s prací spisovatele. V roli čertíka připravila dětem několik těžkých úkolů,ve kterých hledaly ztracená písmenka, skládaly slova a věty. Nezbedný čertík si děti pak vyzkoušel i ze čtení básniček.

Po splnění všech úkolů je paní Lenka Rožnovská slavnostně pasovala na čtenáře. Odměnou všem byla kniha pro začínající čtenáře, průkazka do knihovny a nechybělo ani malé občerstvení.

Za knihy děkujeme paní knihovnici Katce Hurníkové a za fotografování naší paní starostce Jitce Kozelkové.

Našim nejmenším školákům přejeme spoustu čtenářských zážitků a šťastnou volbu při výběru knih.

Hana Seibertová