Plavání dětí z mateřské školy

Plavání ovlivňuje pozitivně tělesný vývoj i zdravotní stav dětí. Proto i v letošním školním roce absolvují děti z mateřské školy plavecký kurz. Po dobrých zkušenostech z minulých let jezdíme opět do wellness centra Crab v Ostravě-Porubě. Plavecký kurz je určen především pro ty nejstarší děti, ty však byly doplněny i dětmi mladšími.

V tomto opravdu krásném prostředí absolvují děti pod vedením zkušených lektorů deset lekcí, z nichž každá trvá 45 minut a je zakončena v parní sauně s mořskou solí. Teplota vody v bazénu je 30 °C.

Každá lekce probíhá formou hry, která pomáhá udržet pozornost dětí a jejich motivaci. Děti jsou rozděleny do skupin dle úrovně psychomotoriky a podle stupně pokročilosti v plaveckých dovednostech.

Metodika je postavena na prvcích sebezáchrany, mezi něž patří především splývání na zádech i na břiše, výdech do vody, cílené potopení, bezpečný skok do vody a orientace pod vodou. Hlavním cílem je odstranit strach z vody a utvořit u dětí správný vztah k vodě a plavání.

 

   Mgr. Mirka Jahodová