Není drak jako drak…

„Když vyslovíme slovo drak, můžeme popustit uzdu své fantazii a představit si dvě odlišné věci. Dětem přijdou na mysl draci z pohádek. Ale nejsou to jen pohádkové bytosti. Neméně důležitou roli mají i draci papíroví. Ti ovládnou nebe vždy na podzim a patří od pradávna k podzimnímu symbolu.“

Proto jsme se tento týden u nás v MŠ věnovali tomuto podzimnímu rituálu a s dětmi jsme papírové draky nejen vyráběli z mikroténových sáčků a pouštěli je, ale také jsme se pomocí nich seznamovali s geometrickými tvary a základními předmatematickými dovednostmi.

A když jsme u těch pohádek a fantazie, stihli jsme také oslavit svátek „Helloween“. Protože je to svátek  anglicky mluvících zemí, slavili jsme ho v hodině Hravé angličtiny. Děti si přinesly strašidelný kostým z domova a strašidelná hodina plná „Batmanů“, „Spidermanů“ a „Witches“ mohla začít….

K této příležitosti nám paní Zuzana Bílková a její studenti SOŠ Zdeňka Matějíčka, obor- cukrář napekli pro všechny děti výborné „Helloweenské dýně“ z lineckého těsta. Tímto jim všem velmi děkujeme. Moc jsme si pochutnali…

Silvie Gregorová