Hasík v druhé třídě

V rámci preventivního programu Hasík navštívila druhou třídu paní hasička Kristýna.

S dětmi si povídala o práci hasičů. Společně jsme se naučili, jak správně telefonicky nahlásit požár. Zopakovali jsme si důležitá telefonní čísla integrovaného záchranného systému. Povídali jsme si, kde všude a při jakých činnostech nám hasiči pomáhají. Dozvěděli jsme se  rozdíl mezi ohněm dobrým a zlým. A také víme, jak se správně chovat při požáru a jak se před požárem co nejlépe chránit, aby se nám nic zlého nestalo.

Na konci školního roku se ještě můžeme těšit na návštěvu hasičské stanice.

Hana Seibertová