Přípravný kurz pro budoucí prvňáčky

Dne 19.2.2019 předškolní děti ze školky navštívily naší základní školu a na nečisto si vyzkoušely, jak se v ní budou učit. Mnohé v ní byly poprvé. Každoročně  se na naší škole koná přípravný kurz pro budoucí prvňáčky, kde se děti seznámují se svými budoucími spolužáky, prostředím školy a s paní učitelkou. Po prvním setkání si domů odnesly vlastnoručně vyrobenou aktovku z papíru, žákovskou knížku a malý domácí úkol. Už se těším na další setkání, které se bude konat 19.3.2019 v 15:30 hodin.

Jiřina Vlková