Zápis do první třídy

Zápis do první třídy pro školní rok 2019/2020 se letos konal 9. a 10. dubna 2019.

Průběh zápisu byl rozdělen do několika stanovišť, kterými děti prošly. Důraz přitom byl kladen na nenásilnou „diagnostiku“ dítěte, kdy dítě předvedlo základní dovednosti během plnění úkolů a rodiče zatím vyplnili formuláře a promluvili si s pedagogy. Každý budoucí prvňáček absolvoval krátkou zastávku na pěti stanovištích u pěti paní učitelek, které zjišťovaly běžné schopnosti a dovednosti žáků. Celým zápisem předškoláky provázeli žáci z pátého ročníku a také pomáhali i na některých stanovištích. Na závěr čekalo na každé dítě malé občerstvení a dáreček.

Kromě prověření dovedností a schopností dítěte učitelé posuzovali sociální zralost a schopnost odloučit se od rodiče a poslechnout jiného dospělého, ale i to, jak se děti do školy těší.

Vlková Jiřina