Zápis nových dětí do MŠ pro školní rok 2019 – 20

Zápis nových dětí do naši MŠ pro školní rok 2019 – 20

se uskuteční ve čtvrtek 9. 5. 2019 v 8.00 hod.

             Zápis probíhá formou dne otevřených dveří a je nutno počítat s tím, že se v prostorách MŠ zdržíte minimálně 1 hod  (můžete až do 11.00 hod).

K zápisu zveme  všechny rodiče s dětmi.

Zápis bude probíhat následovně:

Při vchodu do MŠ obdržíte pořadové číslo – zaměstnankyně školy Vás uvede do třídy. Zde Vás všechny seznámíme se školním vzdělávacím programem naší MŠ  a zodpovíme případné dotazy. Poté budete mít možnost si prohlédnout naši MŠ – vaše děti si budou moci hrát. Současně dle pořadových čísel budete zváni k zápisu svých dětí.

U zápisu obdržíte tyto dokumenty:

 • žádost o přijetí
 • přihlášku do MŠ
 • evidenční list dítěte

– ty pak přinesete řádně vyplněné a potvrzené pediatrem do MŠ do  16.5. 2019.

K zápisu vezměte s sebou: rodný list dítěte, Váš občanský průkaz, přezůvky pro dítě.

O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání budete informování vývěskou na těchto stránkách a na nástěnce v MŠ.

Rozhodnutí o  nepřijetí  dítěte k předškolnímu vzdělávání bude zasláno i v písemné podobě.

 

Kritéria pro zařazení dětí do MŠ

pro školní rok 2019/2020

 

Kapacita mateřské školy – 76 dětí

K předškolnímu vzdělávání pro rok 2019/2020 může být přijato max. 26 dětí.

 

Řádný termín nástupu do mateřské školy je k 1. 9. 2019. O přijetí dítěte v jiném než řádném termínu může být rozhodnuto ředitelkou školy v případě uvolnění kapacity v průběhu školního roku. Pokud překročí počet žádostí o přijetí dětí volnou kapacitu MŠ, budou děti přijímány dle kritérií ředitelky školy.

 

Ředitelka mateřské školy oznamuje kritéria pro přijímání dětí do MŠ:

 

 1. Dítě nastupující povinnou školní docházku s žádostí o přijetí k celodennímu pobytu v případě, kdy dítě má trvalý pobyt ve Vřesině – předškolní vzdělávání je od 1.9.2017 povinné, a to pro děti, které dosáhnou pátého roku věku (od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku)                                    10 b
 2. Dítě 4leté (nar. 1. 9. 2014 – 31. 8. 2015) – s žádostí o přijetí k celodennímu pobytu v případě, kdy dítě má trvalý pobyt ve Vřesině.                                     8 b
 3. Dítě 3leté (nar. 1. 9. 2015 – 31. 8. 2016) – s žádostí o přijetí k celodennímu pobytu v případě, kdy dítě má trvalý pobyt ve Vřesině.                                     6 b
 4. Dítě nastupující povinnou školní docházku s žádostí o přijetí k celodennímu pobytu v případě, kdy dítě nemá trvalý pobyt ve Vřesině.                                                 4 b
 5. Dítě 4leté (nar. 1. 9. 2014 – 31. 8. 2015) – s žádostí o přijetí k celodennímu pobytu v případě, kdy dítě nemá trvalý pobyt ve Vřesině.                                     3 b
 6. Dítě 3leté (nar. 1. 9. 2015 – 31. 8. 2016) ) – s žádostí o přijetí k celodennímu pobytu v případě, kdy dítě nemá trvalý pobyt ve Vřesině.                                                 2 b
 7. Děti ostatní.             1 b

Doplňující kritéria:

V případě shody výsledků dle kritérií bude mít přednost:

 1. Starší dítě před mladším
 2. Umístění sourozenců (starší sourozenec je již v MŠ nebo v ZŠ)
 3. Dítě s celodenní péčí před dítětem s polodenní péčí nebo individuálním vzděláváním dítěte bez pravidelné denní docházky do MŠ.

Vysvětlivky:

Pro přijímání je za 4leté dítě považováno to, které dosáhne k 31. 8. 2019 čtyř let.

Pro přijímání je za 3leté dítě považováno to, které dosáhne k 31. 8. 2019 tří let.

 

Ve Vřesině 23. dubna 2019

Mgr. Lenka Skýbová, ředitelka školy