„Týden dětské radosti“ – oslava MDD v naší školce

Mezinárodní den dětí připadá každoročně na první červnový den, jehož historie začíná rokem 1950.          Pro rodiče je den dětí příležitostí pro zamyšlení se nad společným soužitím s dětmi, nad jejich budoucností či pro prosté pohlazení těch nejmenších a jejich uchopení do láskyplné náruče. Vždyť co jiného než děti náš život obohacují a dělají svět krásnějším a smysluplnějším.

Pro děti samotné je tento svátek příležitostí ke strávení dne plného zábavy, zajímavých akcí a legrace.

V naší školce jsme se tomuto svátku věnovali celý týden,  nazvali  jsme  ho „Týden dětské radosti.“ Na každý den jsme měli pro děti připravené zábavné a hravé činnosti. Nechyběl samozřejmě i  malý dárek.

Vypadalo to jako by se i sluníčko dětských radovánek chtělo účastnit a proto příjemně hřálo po celý týden. Umožnilo nám tím po dlouhé zimě pustit na školní zahradě „vodní hrátky“. Co více jsme si v úvodu týdne mohli přát – bylo krásné počasí, hráli jsme si s vodou a u toho mlsali nanuk.

Další den – v úterý jsme se všemi dětmi navštívili  Dolní oblast Vítkovic. Všichni si na chvíli hráli v herně  Dětského světa. Starší děti a předškoláci se pak zúčastnili vzdělávacích programů, které byly plné zajímavých pokusů a badatelských objevů. Byly to programy „Kouzelný oxid“ a „Svět barev“.

Ve středu jsme připravili zábavné hry na školní zahradě. Dětem jsme jako dárek předali nové hračky do tříd a nové hračky na pobyt venku. Všechny děti si je hned vyzkoušely. Ty mladší zaujaly hračky do písku a ty starší pracovní ponk. Chlapci se hned chopili nářadí a začali řezat pilkou, smirkovat smirkovým papírem, zatloukat hřebíky… Odpoledne se do práce s nářadím  pustila i děvčata.

Následující den jsme se vydali hledat poklad. A co myslíte, našli – nenašli?

Závěr týdne patřil vážnějším rozhovorům, práci s mapou a práci s informacemi z encyklopedií. To vše proto, aby měly svou dětskou představu o tom, že jsou země s nedostatkem potravin a vody, kvůli kterým zbytečně každý den umírají děti.

M. Kudelová